Superwizja

Osoby szkolące się w ramach 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej zapraszam na indywidualne superwizje szkoleniowe będące częścią realizacji wymogów do Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. W sprawie superwizji, kwestii formalnych z superwizją związanych (limity godzin, wymagane przeze mnie materiały do prezentacji superwizyjnych) – proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy: tel. 888 134 533, e-mail: b.honca@bhpi.pl.